Samen blauwgroen

Hoogheemraadschap Noorderkwartier vroeg ons om voor een nieuw samenwerkingsverband op het gebied van water en groen mee te denken. Het doel? Het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor de waterketen en ruimtelijke adaptatie. Aan ons de mooie uitdaging om voor deze nieuwe samenwerking een huisstijl en website te ontwikkelen. De verbinding komt in het logo sterk naar voren in het logo waar een blad, waterdruppel en de regio elkaar overlappen. Voor de website is gekozen voor vrolijke opvallende kleurvlakken die de onderwerpen overzichtelijk ordenen. 

Virtuele markt
Ook hebben wij een virtuele inspiratiemarkt opgezet waar geïnteresseerden en belanghebbenden elkaar konden ontmoeten. 25 marktkraamhouders presenteerde zich hier door middel van een gepersonaliseerde digitale marktkraam, video introductie en live chat. Circa 300 bezoekers namen een virtuele wandeling over deze markt. Een ideale en prettige manier om elkaar toch te blijven ontmoeten in tijden zoals deze. 

Samen blauwgroen

logo zakelijk netwerk

Huisstijl ontwerp

Verbinding van waterthema's en klimaatthema's in regio Noorderkwartier

Virtuele markt

Ontmoet elkaar online

website ontwikkeling

Website

Sprankelend webdesign