Tijd voor een
'andere' aanpak

Offerte Stichting Managing Public Space  

Allereerst dank voor de uitnodiging om een voorstel te mogen maken voor een campagnestrategie voor Stichting Managing Public Space. Wij geloven na onze positieve ontmoeting in een wederzijdse inspiratie en een sterke samenwerking. Daarin kunnen we de ervaring die wij hebben opgedaan in community building, gedragsverandering en (online) marketing meenemen.

Een samenwerking waarin we werken aan creatieve, maar vooral effectieve invulling van de doelen van Stichting Managing Public Space. MPS wil een zo groot mogelijke bekendheid verkrijgen onder de doelgroepen beheerders, wetenschappers en jongeren en de aandacht voor zijn doelstellingen en activiteiten levend houden. Het continue verbinden van beheerders en wetenschappers en hun kennisuitwisseling continue bevorderen vraagt om een frisse, afwijkende, ‘rebelse’ aanpak. 

We begrijpen uw wens om ons inzicht te delen op de strategische communicatievraag en de praktische communicatie- en activiteitenvraag. Echter denken we dat we daar in deze fase onvoldoende goed advies over kunnen geven. Door gezamenlijke kennisdeling en inspiratie gaan we zeker snel op dat moment komen. 

Rebelse aanpak

Uw vraag omtrent een ‘rebelse’ aanpak is ons niet vreemd. We vinden het dan ook fijn dat we uitgenodigd worden op basis van ons laatste werk voor de ‘kopgroep beheer’ via Wiebe Oosterhof. Wij nodigen u ook uit om hem te raadplegen als referentie. Binnen dit traject hebben we aangetoond anders te durven denken en middels een propaganda-aanpak de kopgroep te introduceren.

Hiernaast ziet u enkele visuele voorbeelden uit dit project >>.

Andere projecten

ter inspiratie

Bibliotheek Schiedam

100-jarig bestaan

Middelbare school

Wervingscampagne

virtuele markt

Samenblaw groen

Community management

Familiehuis Daniel den Hoed

Fondsenwervingscampagne

programmaboekje, creatieve vormgeving

Gergiev Festival, De Doelen

Werving bezoekers

Hurkmans

Arbeidsmarktcampagne

poster

NK Tegelwiippen

Lokale duurzaamheidscampagne 

Nederlands Viooconcours

Nederlands Vioolconcours

Eventcommunicatie

Visie

met communicatie de wereld verbeteren


Onze visie is om met creatieve communicatie bij te dragen aan een betere wereld. We houden van het communicatievak en alles wat erbij komt kijken. Daarom willen we onze kennis en expertise bewust gebruiken als het gaat om milieu, mens en maatschappij. 
 
We doen erg ons best deze ambities waar te maken. Een groot aantal van onze klanten deelt dit doel en met andere klanten kijken we gezamelijk of we op een duurzamere manier te werk kunnen gaan. 

 We staan binnen onze eigen organisatie ook altijd open om meer te leren en inspiratie op te doen betreft bewuste alternatieven. 

De zachte kant

Wat we terughoren van onze klant is dat we empathische mensen zijn. We zijn niet uit op winstbejag, we werken liever met plezier. En met dat plezier zijn we bereid om ver te gaan: jouw verantwoordelijkheid is onze verantwoordelijkheid (ook als we op vakantie zijn) en moet een event afgebouwd worden, dan pakken we graag de bezem.

Ons doel is om klanten te inspireren en energie te geven tijdens het behalen van hun doelstellingen. Wij hebben wilde ideeën en combineren die met voldoende reality checks. Daarbij zijn we opbouwend kritisch ten opzichte van anderen en vooral onszelf.

We werken vanuit ons kantoor in Ridderkerk. Vaste fotografen, programmeurs, videomakers en storytellers schakelen we in als het nodig is. 

Fase 1: Inventarisatie

Tijdens de inventarisatie leren we MPS en de mensen daarachter goed kennen. We willen veel te weten komen van zowel de Stichting als de stakeholders. Dit doen we door middel van diverse dialoog-sessies en interviews (kwalitatief). Daarnaast willen we het imago, maar ook de sterkten en zwakten van Stichting Managing Public Spaces onderzoeken middels een online (kwantitatief) onderzoek bij de doelgroep(en). Op basis van deze inventarisatieronde is er voldoende informatie en inzicht om over te gaan naar stap 2; het bepalen van de strategie.
In fase 1 kan men denken aan de volgende onderdelen:

 • Pakkende video-teaser om mensen te betrekken
 • Dialoogsessies met storyteller met stakeholders
 • Onderzoek met online tool (enquete-vorm) naar grotere doelgroep
 • Video-interviews met studenten
 • Samenvattende presentatie als output
Fase 2: Strategie

Communicatiestrategie is de kern van elke aanpak van communicatie. Het geeft richting aan de manier waarop we de doelen willen behalen In de volgende fase wordt gewerkt aan een plan van aanpak; welke strategie is het meest passend? Valt een ambassadeurs-strategie het meeste op of is een netwerk-strategie het meest passend? Of richten we ons meer op co-creatie? Vragen waarop we binnen diverse strategie sessies het antwoord gaan vinden; de meest effectieve en creatieve aanpak om mooie verhalen te delen wordt gekozen en verder uitgewerkt. In deze fase komen de volgende zaken aan bod:

 • presentatie van strategie
 • brainstorm met bestuur
 • uitwerking definitieve strategie in magazine vorm

Fase 3: Campagneconcept

Nu we weten welke strategie het beste past gaan we in op de vorm en de middelen; een campagne(visueel) concept inclusief media/middelenplan, evt. in storyboard-vorm; ideevorming als visueel narratief. We nemen u mee op reis en geven u zo visueel mogelijk opties om te kiezen uit diverse campagnes. De gekozen campagne wordt gebruikt als uitgangspunt voor alle daarna uit te werken middelen.
in deze fase kan dit de output zijn:

Presentatie drie campagne schetsen 

Advies beoogde media en events

Afstemming media en middelenplanning

Fase 4:
Uitwerking middelen

In deze fase is het tijd voor de doorvertaling naar diverse gekozen middelen zoals b.v. video’s, advertenties, online advertenties, e-mailings, events en give-aways. Hierin komen onze directe collega's qua nieuwe media in beeld; zij zorgen voor aansprekende middelen die perfect aansluiten op de gekozen campagne. Daarnaast bewaken zij de huisstijl en uniformiteit. Binnen deze fase komen de volgende onderdelen aan bod:

 • uitwerking op basis van goedgekeurde mediaplanning
 • uitwerking in video, online media, events en printed media
  • denk hierbij aan een maandelijkse vlog, een relatiemagazine een serious game of een community app.

Team voor MPS
tijdens inventarisatie, strategie en campagne

Tijdens ons inventariserende gesprek bleek dat we ook vaste partners mogen introduceren in dit project. In de afgelopen jaren hebben we knappe koppen mogen leren kennen op het gebied van strategie, projectmanagement, fondsenwerven en video. Met elkaar bieden we veel disciplines aan op hoog niveau. Daarnaast werken we als bureau ook graag met vier collega’s mee aan dit project.

Nick Schinkelshoek

Hoofdverantwoordelijke
& Conceptdenker

Nick heeft ruime ervaring met community producties voor o.a. provincie Brabant, Unie van Waterschappen en diverse grote nieuwbouwprojecten. Specialist op het gebied van strategie en uitdenken van pakkende concepten welke verfrissend werken. 

Petra van Rijn

Strateeg &
Storyteller

Petra is een empathische verbinder. Zij kan als geen ander luisteren en met haar gevoel voor taal en communicatie omschrijft ze best practices en inspirerende samenwerkingen met gemak. Veel (internationale) ervaring met MVO/CSR, communicatie en managementcoaching.

Martine Kreuger

Research &
projectmanager

Martine heeft als Community Manager bij de provincie Brabant veel kennis opgedaan van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en beheer. Ze verbindt praktijk en wetenschappelijk onderzoek en heeft het vermogen om theoretische kennis op dit gebied te vertalen naar toegankelijke producten. 

Annette Schinkelshoek

Projectmanagement, concept & design

Annette is specialist op het gebied van conceptontwikkeling en design. Ze wil precies weten wat er speelt en haar werk is alleen geslaagd als het gewenste resultaat er is. Veel ervaring bij een groot bureau en voor grote merken. Maar geniet  nog meer van echt het verschil maken of een relatie opbouwen.

Patrick Visser

Strateeg & storyteller

Eigenaar en creatief directeur van Visser Media & Design: een jong bureau voor videoanimatie, productie en VR. Patrick werkt voor grote merken, MKB-bedrijven, overheidsorganisaties en het onderwijs. Altijd kritisch op de juiste manier en met een smile. Storytelling is zijn ambacht. 

Team voor uitwerking

In de laatste fase krijgt het team versterking van onderstaande creatieve specialisten:

Demi Hulst

Projectmanagement 
 Budget & planning 

Februari 2022

Fase 1:
Inventarisatie

Aantal uren per teamlid: 80
Aantal teamleden: 3
Totaal uren: 140
Uurtarief: €95

Raming kosten: € 13.300

Maart 2022

Fase 2:
Strategie

Aantal uren per teamlid: 100
Aantal teamleden: 4
Totaal uren: 240
Uurtarief: €95

Raming kosten: € 22.800

April 2022

Fase 3:
Campagne

Aantal uren per teamlid: 80
Aantal teamleden: 3
Totaal uren: 240
Uurtarief: €95

Raming kosten: € 22.800

Mei-december 2022

Fase 4:
Uitwerking

Aantal uren per teamlid: 80
Aantal teamleden: 3
Totaal uren: 480
Uurtarief: €85

Raming kosten: € 38.250